پاسخ هوشمند سفیدی به انتقادات وارده به لوح فروشی و آیین سرآمدان روابط عمومی

هوشمند سفیدی:یک بنده خدایی که خودش را کارشناس روابط عمومی معرفی کرده نامه ای را به سازمان استاندارد نوشته که در آیین هایی که ما برگزار می کنیم تهمت لوح فروشی به ما زده که در جای خود قابل پیگرد قانونی است.

کاوشگران روابط عمومی – محمد پناهی فرد: موسسه فرهنگی روابط عمومی آرمان برای سومین سال پیاپی آیین سرآمدی روابط عمومی ها را در تیرماه امسال برگزار کرد. مراسمی که تا حدودی با حاشیه و حرف و حدیث همراه بود. هوشمند سفیدی مدیر این موسسه و برگزار کننده آیین سرآمدان روابط عمومی می باشد که در گفت و گو با سایت کاوشگران روابط عمومی از عملکرد خود نسبت حواشی که درباره برگزاری آیین سرآمدان وجود دارد، دفاع می کند. متن این گفت و گو را در ادامه ملاحظه می فرمایید:

 

 

*فلسفه برگزاری مراسم سرآمدی روابط عمومی چیست؟

 

فلسفه نیست، این یک مسئله بدیهی است. در هر حرفه‌ای کسانی که نخبه یا متمایز هستند که لازم است فضای قدردانی برای آن ها بوجود آید و موسسه فرهنگی روابط عمومی آرمان این امکان را برای روابط عمومی ها فراهم کرده است. ماهیت این کار هم تقدیر و سپاس است. ما اگر زبان تقدیر نداشته باشیم آن کار تقویت نمی شود. اسم کاری که صورت می گیرد آیین تقدیر است نه همایش یا جشنواره.

 

 

*در سال چند آیین با این عنوانی که می فرمایید برگزار می کنید؟

 

در طول سال ۲ آیین برگزار می کنیم، یکی آیین سرآمدی روابط عمومی ها است و دیگری سمپوزیوم روابط عمومی است که آبان ماه هر سال برگزار می شود.

 

 

*سرآمدان روابط عمومی را از چه طریقی گزینش یا انتخاب می‌کنید؟

 

سرآمدی یک مدل است. مدل تعالی سازمانی که این مدل سال‌ها مطرح می باشد. بر اساس مطالعاتی که داشتم یک نگاه آرمانی به روابط عمومی داشتم. در این خصوص چند مقاله هم ارائه دادم. برای همین مدل تعالی سازمانی به عنوان یک اصل در چارچوب کاری ارزیابی روابط عمومی قرار گرفت و در کنار آن برای ارزیابی بهتر از روابط عمومی‌ها، از کارشناسان زبده این بخش استفاده کردیم. مدل ارائه شده با نظرات این کارشناسان اصلاح و نهایی شد. در آخر نیز این مدل با عنوان مدل سرآمدی روابط عمومی مشخص گردید.

 

 

*معیارتان برای این مدل چه بود؟

 

هر مدلی دارای معیارهای بنیادین مانند نتیجه گرایی، مشتری گرایی و غیره است که در مدل سرآمدی مشتری گرایی به مخاطب گرایی تغییر یافت. برای هرکدام از این معیارها شاخص‌های متفاوتی تعریف شد و تجمیع آن‌ها به ۸۱ شاخص رسید.

 

 

* بر مبنای این شاخص‌های تعریف شده سرآمدان روابط عمومی را مورد تقدیر قرار می‌دهید؟

 

یک روابط عمومی سرآمد می بایستی تعدادی از این شاخص را داشته باشد. اما نکته ای که در این میان مهم این است که هر کدام از این شاخص ها دارای سطوحی است که سرآمدان را درجه بندی می کند. بدین ترتیب در مرحله بعدی سرآمدان روابط عمومی به سه سطح تقسیم می شوند.

 

 

*یعنی به چه صورت؟ امکان دارد بیشتر توضیح بدهید؟

 

این مدل دارای یک مسیر است که دارای مبدا و مقصد مشخصی می باشد. این مسیر با تعهد یک روابط عمومی آغاز می شود. یعنی یک روابط عمومی با توجه به تعهدی که می دهد قبول می کند با توجه به شاخص های مشخص شده وارد این مسیر شود. توجه داشته باشید ورود به سرآمدی به منزله سرآمدی آن روابط عمومی نیست. چون در مرحله شروع به کار است و طی یک زمان مشخص شده و تعهدی که داده، می بایستی مسیر را طی کرده تا به سطوح بالاتر دست یابد.

 

 

*و سطح بعدی؟

 

سطح دوم روابط عمومی‌هایی هستند که در میانه راه قرار دارند. وقتی این روابط عمومی‌ها بر اساس ۸۱ شاخص مشخص شده، اسناد و مدارک برای رشد و تعالی خود ارائه می‌دهند و با نظر کمیته داوری امتیازاتی را کسب خواهند کرد. اگر امتیاز هر روابط عمومی به ۴۵۰ امتیاز برسد به این روابط عمومی نشان تعالی با عنوان تعالی‌گر تعلق می‌گیرد.

 

 

*و سطح سوم؟

 

در این مسیر مقصد ما اوج است. کسب ۱۰۰۰ امتیاز یعنی اوج. یک نهاد سرآمد باید به این امتیاز برسد. در مدل سرآمدی نیز این قضیه گنجانده شده است.

 

 

*به چه شکلی امتیازبندی را مشخص می‌کنید؟

 

معتقدم همه روابط عمومی ها در ابتدا ۲۲۵ امتیاز لازم را دارند اما در مدال مشخص شده، اگر روابط عمومی به امتیاز ۵۵۰ برسد می‌تواند وارد مرحله دریافت تندیس شود. دریافت تندیس بلورین شامل حال این روابط عمومی‌ها با امتیاز ۵۵۰ می‌شود. این امتیاز و تندیس‌ها نمادهایی هستند که مسیر تعالی و پیشرفت یک روابط عمومی را مشخص می‌کند. اما تندیس سیمین به روابط عمومی تعلق می‌گیرد که به امتیاز ۶۵۰ رسیده باشد. تندیس زرین هم برای امتیاز ۷۵۰ می باشد. برای امتیازهای بین ۹۵۰ و ۱۰۰۰ تندیس در نظر نمی‌گیریم بلکه به این روابط عمومی‌ها با این امتیاز گواهی نامه استاندارد می‌دهیم. چون معتقدیم این روابط عمومی‌ها با این امتیاز بالا دارای بیشترین شاخص بوده و به یک رشد و تعالی بالا دست یافته است. به همین دلیل با مذاکراتی که با سازمان استاندارد داشتیم به این روابط عمومی گواهینامه استاندارد ارائه خواهد شد.

 

 

*برای ارزیابی روابط عمومی با توجه به مدلی که تعریف کردید خود شما اقدام می‌کنید و یا این که درخواستی در این خصوص از سوی روابط عمومی ها ارائه می شود؟

 

برای ورود به ارزیابی و در نهایت قرار گرفتن در مدل ارائه شده روابط عمومی به ما درخواست می دهند اینطور نیست که بدون درخواست بخواهیم روابط عمومی را مورد ارزیابی قرار دهیم. یعنی روابط عمومی‌ها داوطلب را مورد ارزیابی و سنجش مدل سرآمدی قرار می دهیم. البته در روش دیگر ما هم پیشنهاد می‌دهیم اما پذیرفتن این پیشنهاد از سوی روابط عمومی مورد نظر است و این نیست که اجباری در آن باشد.

 

 

*در این مسیری که می‌فرمایید به هر حال روابط عمومی هایی هستند که دارای شاخص‌هایی که تعریف کردید، می باشند اما درخواستی هم برای ارزیابی به نهاد شما ارائه نمی‌دهند آن موقع روش ارزیابی چگونه خواهد بود؟

 

وقتی درخواستی نباشد ما نمی‌توانیم ارزیابی‌ در مورد اینگونه روابط عمومی‌ها انجام دهیم.

 

 

*نمود و بروز یک روابط عمومی کاملا مشخص است چراکه یکی از عملکردهای اصلی روابط عمومی مواجه با مخاطب است و شما به راحتی می‌توانید بازخورد یک روابط عمومی سرآمد را از طریق این بازخوردها مورد ارزیابی قرار دهید؟

 

روح تعالی سازمانی است که روابط عمومی باید داوطلب باشد. ما برای انتخاب یک سرآمد مدلی داریم که یکی از شاخص های آن ممیزی عملکرد یک روابط عمومی با کارشناس نخبه است. تمام ارزیابی‌هایی براساس یک مدل تعریف شده است نه ظهور و بروز عملکرد روابط عمومی.

 

 

*برای روابط عمومی‌هایی که داوطلب می‌شوند مبلغی دریافت می‌کنید؟

 

بله، بدون پول که نمی‌شه، کار مفت که انجام نمی‌شود. موضوع ارزیابی بدین شکل همه جا مرسوم است.

 

 

*این مبلغ چقدر است؟

 

یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

 

 

*با این پول چه کار می‌کنید؟

 

حرف و حدیث زیاد است. در نخستین گام برای این بدانیم روابط عمومی در کجا قرار گرفته دفترچه ارزیابی برای داوطلب ارسال می‌شود. که خود این دفترچه دارای هزینه هایی می باشد. داوطلب بعد از مطالعه دفترچه و پاسخ دادن به یکسری سئوالات این دفترچه را مجددا برای ما ارسال می‌کند. مرحله اصلی کار از همین جا شروع می‌شود که ممیزی کردن عملکرد روابط عمومی است. مسلما ممیزی کردن مستلزم هزینه است.

 

 

*همین جا ابهامی بوجود می‌آید بدین مضمون که داوطلب به دلیل پولی که پرداخت می‌کند این اطمینان را دارد که تحت هر شرایطی در مدل سرآمدی شما قرار می‌گیرد و تندیسی هم دریافت می‌کند. به همین دلیل آن طور که باید ممیزی و ارزیابی صورت نمی‌گیرد؟

 

نه اصلا به این گونه که شما می‌فرمایید نیست

 

 

*یعنی تا حالا شده روابط عمومی ای از ممیزی شما امتیاز لازم را کسب نکرده باشد؟

 

چرا از این زاویه نگاه نمی کنید وقتی یک روابط عمومی با همان مبلغ ابتدایی تمام امتیازهای لازم را کسب می‌کند و مستحق تندیس می شود.

 

 

*دوباره سوالم را تکرار می‌کنم تا حالا شده یک روابط عمومی پولی داده باشد و امتیاز لازم را از مدل‌های شما کسب نکرده باشد؟

 

یک روابط عمومی که پول پرداخت می‌کند اینطور نیست مطرح نشود اگر امتیاز لازم را کسب نکند فقط در سطوحی که تعریف کردیم قرار نمی‌گیرد. قبلا توضیح دادم یک روابط عمومی که وارد مسیر سرآمدی می‌شود مورد تقدیر قرار می‌گیرد منتهی در سطح خودش.

 

 

*در این خصوص مثالی می‌زنید؟

 

یک روابط عمومی بوده که سال گذشته موفق به دریافت تندیس سیمین شده و امسال نیز به دلیل پیشرفتی که نداشته با همین تندیس سیمین مورد تقدیر قرار گرفته است.

 

 

*برای پیشرفتی که نداشته دوباره مورد تقدیر قرار گرفته؟ یعنی روابط عمومی دیگری نبوده که پیشرفت کرده باشد و جای این روابط عمومی مورد اشاره را گرفته باشد؟

 

کسی جای کسی را نمی‌گیرد هر روابط عمومی در جای خودش مورد تقدیر قرار می گیرد. تعداد ما محدود نیست. هر روابط عمومی که امتیاز لازم را در سطوح مختلف کسب کرده باشد مورد تقدیر قرار می گیرد.

 

 

*چند روابط عمومی شرکت کردند و کدامشان مورد تقدیر قرار گرفتند؟

 

همه روابط عمومی ها مورد تقدیر قرار می‌گیرند منتهی با توجه به امتیاز دریافتی در جایگاه خودشان. به عنوان مثال امسال ۹ روابط عمومی بودند که به دلیل ورود به سرآمدی تقدیر شدند.

 

 

* برای امسال چند روابط عمومی شرکت داشتند؟

 

۴۷ روابط عمومی در آیین سرآمدی امسال شرکت داشتند، که همگی مورد تقدیر قرار گرفتند. بازهم تاکید می‌کنم در سطح خودشان تقدیر شدند.

 

 

*مبلغی که دریافت می کنید یک بار است یا این که هر سال این مبلغ را دریافت می‌کنید؟

 

مبلغ دریافتی ما برای یک دوره یکساله است چون برای هر سال می بایستی ممیزی صورت بگیرد.

 

 

*به طور کلی هر سال چند داوطلب روابط عمومی دارید؟

 

آیین سرآمدی که تیرماه امسال برگزار شد سومین دوره آن بود. سال اولی که قصد داشتیم آیین سرآمدی را برگزار کنیم با مقاومت روبرو بودیم خیلی از روابط عمومی می پرسیدند که سرآمدی یعنی چه؟ به همین دلیل سال اول با حضور ۲۳ روابط عمومی برگزار شد. سال دوم استقبال خوب بود به طوری که ۴۵ روابط عمومی شرکت کردند. در سال سوم بیش از ۵۰ روابط عمومی شرکت کردند که حدود ۶ روابط عمومی انصراف دادند. اما در این میان نکته ای است که نقد غیرمنصفانه نسبت به عملکرد ما شده است.

 

 

*چه نقدی؟

 

یک بنده خدایی که خودش را کارشناس روابط عمومی معرفی کرده نامه ای را به سازمان استاندارد نوشته که در آیین هایی که ما برگزار می کنیم تهمت لوح فروشی به ما زده که در جای خود قابل پیگرد قانونی است.

 

 

*اتفاقا این سئوال ما هم هست؟ شما لوح فروشی را تایید می کنید؟

 

تکذیب می‌کنم، چه کسی می‌تونه لوح بفروشه؟ کلا این یاداشتی که به سازمان استاندارد نوشته شده، موارد اتهامی وجود دارد که بنده تکذیب می‌کنم و دروغی بیش نیست.

 

 

*یعنی شما می‌فرمایید که سازمان استاندارد پولی برای گواهینامه دریافت نمی کند؟

 

نه، این مورد را هم تکذیب می‌کنم. سازمان استاندارد حامی معنوی ما می‌باشد. سازمان استاندارد به هیچ عنوان پولی دریافت نمی‌کند.

 

 

*در مورد مراسمی که اردیبهشت ماه برگزار کردید چه صحبتی دارید؟ آیا ربطی به برگزاری آیین سرآمدی دارد یا خیر؟

 

مراسم خاصی در اردیبهشت ماه برگزار کردیم با این عنوان که در این مراسم از ۶۰ ستاره روابط عمومی ایران در ۶۰ سال اخیر تقدیر شد. نکته ای قابل توجه است این است که در این مراسم از ۶۰ نفر با عنوان حقیقی نه حقوقی که کار قابل توجه ای برای روابط عمومی ایران انجام داده اند، تقدیر شد.