فهرست سخنرانان یازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران

به گزارش شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران، فهرست سخنرانان یازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران اعلام شد.