درباره نویسنده

سیدحسین قوامی، دانش آموخته کارشناسی فنی‌مهندسی و کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی است.

[hr]

[columns] [span3]

[icon icon=icon-file-text-alt size=60px color=نوشته ها ]

[icon icon=icon-signout size=14px color=#000 ]

 

نوشته ها

[/span3][span3]

[icon icon=icon-microphone size=60px color=مصاحبه ]

مصاحبه

[/span3][span3]

[icon icon=icon-youtube-play size=60px color=فیلم ]

فیلم ها

[/span3][span3]

[icon icon=icon-volume-up size=60px color=پادکست ]

پادکست

[/span3][/columns]

[columns] [span3]

[/span3][span3]

[icon icon=icon-pencil size=60px color=مطبوعات ]

مطبوعات

[/span3][span3]

[icon icon=icon-camera size=60px color=تصاویر ]

تصاویر

[/span3][span3]

[/span3][/columns]