آژیر قرمزی که می شنوید، نشانه تهاجم رسانه ها به واقعیت است!

✍ سیدحسین قوامی: امروز (۲۹ مهر ۱۳۹۶) روزنامه های وطن امروز و شرق برای یک تصویر و رویداد مشترک، دو تیتر کاملا متفاوت منتشر کردند.

درس‌های رسانه‌ای حادثه منا

ارسال شده در: رسانه, ژورنالیسم, علوم ارتباطات | ۰

هنگام بازنشر هر مطلبی باید به یاد داشته باشیم که مخاطب و گیرنده آنچه ما ارسال می‌کنیم ممکن است بستگان و دوستان یکی از همین جان‌باختگان باشد. برای لحظه‌ای باید خودمان را جای آنها بگذاریم و تصور کنیم آنها از … ادامه یافت