۵مطالعات نشان مى‌دهد تا ۷۵% هزینه‌های ناپیدا و ناخواسته در سازمان‌ها به ارتباطات غیر موثر ربط دارد. کاهش بهره وری، بی اثری تریبون های رسمی سازمان و گسترش زودهنگام شایعات از اثرات زودهنگام ارتباطات سازمانی نامطلوب است. وقت گذاشتن و برنامه داشتن برای ارتباطات سازمانی، سرمایه گذاری برای کسب موفقیت های بیشتر است.

 • تعریف ارتباطات سازمانی
 • نقش و اهمیت ارتباطات
 • انواع ارتباطات سازمان
 • ارتباطات مخرب (شایعه)
 • راه‌های مقابله با ارتباطات مخرب
 • سلسله مراتب نیازهای ارتباطی کارکنان
 • مهارتهای ارتباطات نوشتاری
 • مهارتهای ارتباط تلفنی
 • مهارتهای ارتباط از طریق Email
 • مهارتهای برگزاری جلسات
 • مهارت ارائه (Presentation)
 • ۷ تکنیک برقراری ارتباط موثر

 

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

سایر دوره ها
مهارت برقراری ارتباط موثر
کارگاه اصول و فنون روابط عمومی
کارگاه ژورنالیسم و خبرنویسی
کارگاه زبان بدن
کارگاه مکاتبات اداری