مکاتبات اداری

مکاتبات اداری

[columns] [span4]

[/span4][span8]

[accordion]
[pane title=”مقدمه” start=open]

یکی از مشکل ترین و مهمترین شیوه های ارتباطی، ارتباطات کلامی مکتوب است. در اینگونه ارتباطات، فرستنده پیام باید بتواند کلمات و واژه هایی را انتخاب کرده و با چیدمان مناسب آنها، نوشته ای را ارائه دهد و بوسیله آن افکار و ایده ها و احساسات خود را به همان نحوی که در ذهن خود دارد به خواننده منتقل کند. ارائه گزارش به مدیریت از فعالیت های مهم کارکنان هر واحد سازمانی محسوب می شود، زیرا مدیریت نه تنها از گزارشات برای ارزیابی طرح مورد نظر استفاده می کند، بلکه آن را وسیله مناسبی برای ارزیابی اثرات فعالیت واحد گزارش دهنده قرار خواهد داد. لذا در این دوره می توانیم ضمن آشنایی با اصول و فنون نگارش گزارش های اداری، مهارت نگارش یک گزارش مناسب را پیدا کنیم.

[/pane]
[pane title=”سرفصل موضوعات”]

  • اهمیت و نقش مکاتبات اداری
  • انواع نامه های اداری و مشخصات آنها
  • اجزا و ارکان نامه های اداری
  • اندازه و ابعاد نامه های اداری
  • ضوابط مورد استفاده در تنظیم عنوان نامه
  • مراحل تهیه نامه های اداری
  • ثبت، ضبط و شماره گذاری نامه ها
  • انواع نوشته های اداری (بخشنامه، صورت جلسه، دستورالعمل و…)
  • آئین نگارش و درست نویسی
  • ویژگی های یک نوشته خوب

[/pane]
[pane title=”چند رسانه ای مرتبط”]

[/pane]
[/accordion]

 

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

[/span8][/columns]

[hr]

سایر دوره ها

مهارت برقراری ارتباط موثر

کارگاه اصول و فنون روابط عمومی

کارگاه ژورنالیسم و خبرنویسی

کارگاه زبان بدن

دوره ارتباطات سازمانی